JGruppen

Värdehöjande tjänster för optimerad drift

Intresserad? Kontakta oss

Kontakta oss

Smart service och lösningar som ger mervärde åt våra kunder

JGruppen – en framgångssaga

JGruppens historia börjar 2003, när VD Christopher Jarl bildade bolaget JCon i Motala, vid Vätterns östra strand. Detta bolag var från början inriktat på att utföra elektriska och mekaniska installations- och underhållsarbeten.

 

Som fristående och engagerad extern entreprenör fick JCon allt fler uppdrag inom olika projekt åt stora internationella systembyggare och integrationsspecialister med hög kompetens. Tack vare sitt rykte för kostnadseffektiva jobb av hög kvalitet, utförda av kompetenta yrkesmän, med leveranssäkerhet i högsätet, kunde JCon ta hem allt större uppdrag och började också öka sina åtaganden utanför Sverige.

 

Läs mer

Mekanisk installation

Företaget har sin grund inom installation av materialhanteringssystem. Vi har sedan dess fortsatt fylla behovet hos våra kunder och det är det som har gjort att vi är dom vi är idag.

Elektrisk installation

JGruppen har en avdelning med elektriker som är certifierade för maskininstallationer. Vi erbjuder allt från installationer till felsökningar och reparationer på er anläggning.

Service och underhåll

Allmänt erkänt som ett av landets ledande företag inom sin bransch, har JGruppen vuxit fram och blivit regionens första val för industriell installation, service, underhåll och reparation.

Tillverkning och försäljning

Flexibla och reaktionssnabba partnerskap med noggrant utvalda underleverantörer som JGruppens dotterbolag samarbetat med under lång tid garanterar att JGruppens kunder får sina behov tillgodosedda med olika typer av komponenter och material.

JGruppen - en framgångssaga


JGruppen har sitt huvudkontor i Motala och antalet anställda är drygt 70 personer. En filial har öppnats i Oslo, Norge, och även om positionen på den svenska hemmamarknaden är fortsatt stark så baseras idag drygt 70% av omsättningen på uppdrag inom exportmarknaderna, i Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Företaget är särskilt stolt över det faktum att alla medarbetare har den utbildning och behörighet som krävs för att uppfylla kundernas höga krav.