Service och underhåll

Allmänt erkänt som ett av landets ledande företag inom sin bransch, har JGruppen vuxit fram och blivit regionens första val för industriell installation, service, underhåll och reparation. En flexibel organisation med väl strukturerade processer och tydliga rutiner som möjliggör oss för att ta fullt ansvar av kortsiktiga service uppdrag såväl som långsiktiga underhållsprojekt.

Vi har en väl utbyggd serviceverksamhet där vi under årens lopp byggt upp stor kunskap kring pallkranar och miniloadkranar, conveyorsystem, robotar och produktionsautomation.

 Vi är en flexibel organisation med välstrukturerade processer som tillåter oss att ta fullt ansvar vid både enstaka servicekontrakt likväl som vid långa underhållsprojekt. Vi utför alla jobb från planering och projektering till mekanisk montering och elektrisk installation.

Vi erbjuder er helt enkelt en helhetslösning.