Framgångsaga

Som fristående och engagerad extern entreprenör fick JCon allt fler uppdrag inom olika projekt åt stora internationella systembyggare och integrationsspecialister med hög kompetens. Tack vare sitt rykte för kostnadseffektiva jobb av hög kvalitet, utförda av kompetenta yrkesmän, med leveranssäkerhet i högsätet, kunde JCon ta hem allt större uppdrag och började också öka sina åtaganden utanför Sverige.

Utveckling

Utvecklingen gjorde att Christopher Jarl inledde en omorganisation för att skapa en ny struktur som var bättre anpassad för framtida krav på en dynamisk marknad. Detta ledde till bildandet av JGruppen. Sedan dess har företaget fortsatt att växa och bredda sitt utbud av produkter och tjänster. Närvaron har förstärkts på nya och befintliga exportmarknader.

Stolthet

JGruppen har sitt huvudkontor i Motala och antalet anställda är drygt 70 personer. En filial har öppnats i Oslo, Norge, och även om positionen på den svenska hemmamarknaden är fortsatt stark så baseras idag drygt 70% av omsättningen på uppdrag inom exportmarknaderna, i Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, Spanien och Tyskland. Företaget är särskilt stolt över det faktum att alla medarbetare har den utbildning och behörighet som krävs för att uppfylla kundernas höga krav.