Tillverkning och försäljning

Flexibla och reaktionssnabba partnerskap med noggrant utvalda underleverantörer som JGruppens dotterbolag samarbetat med under lång tid garanterar att JGruppens kunder får sina behov tillgodosedda med olika typer av komponenter och material. Detta gäller även detaljer som är svåra att få tag på, finns i begränsat antal eller har slutat tillverkas. Med andra ord, vi kan tillfredställa våra kunders behov av allt från perifera inventarier till centrala anläggningskomponenter, såväl som unika konstruktioner och specialbyggen.

Vi har en väl utbyggd serviceverksamhet där vi under årens lopp byggt upp stor kunskap kring pallkranar och miniloadkranar, conveyorsystem, robotar och produktionsautomation.

Flexibla och reaktionssnabba partnerskap med noggrant utvalda underleverantörer som JGruppens dotterbolag samarbetat med under lång tid garanterar att JGruppens kunder får sina behov tillgodosedda med olika typer av komponenter och material. Detta gäller även detaljer som är svåra att få tag på, finns i begränsat antal eller har slutat tillverkas. Med andra ord, vi kan tillfredställa våra kunders behov av allt från perifera inventarier till centrala anläggningskomponenter, såväl som unika konstruktioner och specialbyggen.